Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów

z dnia 21 listopada 2008

opublikowano w Dz.U. z 18 grudnia 2008 roku, Nr 223, poz. 1459


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 27 sierpnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1241;

  2. 5 marca 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 76, poz. 493;

  3. 25 marca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 106, poz. 622;

  4. 16 listopada 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 1342;wersja do druku