Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych

z dnia 23 grudnia 2002

opublikowano w Dz.U. z 31 grudnia 2002 roku, Nr 239, poz. 2039


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 6 kwietnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 65, poz. 597;wersja do druku