Rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych

z dnia 22 grudnia 2000

opublikowano w Dz.U. z 16 stycznia 2001 roku, Nr 12, poz. 1


wersja do druku