Ustawa o odpadach

z dnia 27 kwietnia 2001

opublikowano w Dz.U. z 20 czerwca 2001 roku, Nr 62, poz. 628


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
 1. 20 marca 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 41, poz. 365;

 2. 20 czerwca 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 113, poz. 984;

 3. 28 października 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 199, poz. 1671;

 4. 19 grudnia 2002, Dz.U. z 2003 roku Nr 7, poz. 78;

 5. 20 kwietnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 96, poz. 959;

 6. 20 kwietnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 116, poz. 1208;

 7. 30 lipca 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 191, poz. 1956;

 8. 20 stycznia 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 25, poz. 202;

 9. 22 kwietnia 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 90, poz. 758;

 10. 3 czerwca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 130, poz. 1087;

 11. 29 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 175, poz. 1458;

 12. 29 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 175, poz. 1462;

 13. 29 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 180, poz. 1495;

 14. 24 lutego 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 50, poz. 360;

 15. 26 kwietnia 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 88, poz. 587;

 16. 10 lipca 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 138, poz. 865;

 17. 3 października 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227;

 18. 21 listopada 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 223, poz. 1464;

 19. 19 grudnia 2008, Dz.U. z 2009 roku Nr 18, poz. 97;

 20. 24 kwietnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 79, poz. 666;

 21. 22 stycznia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 28, poz. 145;

 22. 22 lipca 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 152, poz. 1018;

 23. 25 marca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 106, poz. 622;

 24. 1 kwietnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 117, poz. 678;

 25. 28 kwietnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 138, poz. 809;

 26. 1 lipca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 152, poz. 897;

 27. 29 lipca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 171, poz. 1016;

 28. 16 listopada 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 1513;wersja do druku