Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców

z dnia 24 marca 1920

opublikowano w Dz.U. z 12 kwietnia 1920 roku, Nr 31, poz. 178


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
 1. 24 lipca 1998, Dz.U. z 1998 roku Nr 106, poz. 668;

 2. 3 lutego 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 16, poz. 166;

 3. 20 czerwca 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 113, poz. 984;

 4. 13 czerwca 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 128, poz. 1175;

 5. 20 lutego 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 49, poz. 466;

 6. 27 maja 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 146, poz. 1546;

 7. 22 kwietnia 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 94, poz. 788;

 8. 29 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 183, poz. 1538;

 9. 5 września 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 180, poz. 1112;

 10. 24 października 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 216, poz. 1367;

 11. 18 marca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 85, poz. 458;wersja do druku