Ustawa o zmianie ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny oraz niektórych innych ustaw

z dnia 16 lutego 2007

opublikowano w Dz.U. z 27 lutego 2007 roku, Nr 35, poz. 219


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 16 lutego 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 35, poz. 219;wersja do druku