Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji

z dnia 7 kwietnia 2006

opublikowano w Dz.U. z 10 maja 2006 roku, Nr 79, poz. 550


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 11 kwietnia 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 93, poz. 584;

  2. 1 lipca 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 120, poz. 778;

  3. 22 maja 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 97, poz. 805;wersja do druku