Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

z dnia 29 lipca 2005

opublikowano w Dz.U. z 20 września 2005 roku, Nr 180, poz. 1495


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 21 listopada 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 223, poz. 1464;

  2. 24 kwietnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 79, poz. 666;

  3. 20 listopada 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 215, poz. 1664;

  4. 25 lutego 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 63, poz. 322;

  5. 25 marca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 106, poz. 622;

  6. 1 lipca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 152, poz. 897;

  7. 29 lipca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 171, poz. 1016;

  8. 14 grudnia 2012, Dz.U. z 2013 roku Nr 0, poz. 21;wersja do druku