Ustawa Prawo budowlane

z dnia 7 lipca 1994

opublikowano w Dz.U. z 25 sierpnia 1994 roku, Nr 89, poz. 414


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
 1. 22 grudnia 2000, Dz.U. z 2000 roku Nr 120, poz. 1268;

 2. 15 grudnia 2000, Dz.U. z 2001 roku Nr 5, poz. 41;

 3. 15 grudnia 2000, Dz.U. z 2001 roku Nr 5, poz. 42;

 4. 27 lipca 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 100, poz. 1085;

 5. 27 lipca 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 110, poz. 1190;

 6. 18 lipca 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 115, poz. 1229;

 7. 27 lipca 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 129, poz. 1439;

 8. 21 grudnia 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 154, poz. 1800;

 9. 24 maja 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 74, poz. 676;

 10. 27 marca 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 80, poz. 718;

 11. 18 grudnia 2003, Dz.U. z 2004 roku Nr 6, poz. 41;

 12. 16 kwietnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 92, poz. 881;

 13. 16 kwietnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 93, poz. 888;

 14. 20 kwietnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 96, poz. 959;

 15. 18 maja 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 113, poz. 954;

 16. 27 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 163, poz. 1362;

 17. 28 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 163, poz. 1364;

 18. 8 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 169, poz. 1419;

 19. 16 grudnia 2005, Dz.U. z 2006 roku Nr 12, poz. 63;

 20. 24 sierpnia 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 170, poz. 1217;

 21. 26 kwietnia 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 88, poz. 587;

 22. 10 maja 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 99, poz. 665;

 23. 11 maja 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 127, poz. 880;

 24. 19 września 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 191, poz. 1373;

 25. 20 grudnia 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 247, poz. 1844;

 26. 26 czerwca 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 145, poz. 914;

 27. 3 października 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227;

 28. 8 października 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 206, poz. 1287;

 29. 7 listopada 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 210, poz. 1321;

 30. 21 listopada 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 227, poz. 1505;

 31. 19 grudnia 2008, Dz.U. z 2009 roku Nr 18, poz. 97;

 32. 23 stycznia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 31, poz. 206;

 33. 27 sierpnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 161, poz. 1279;

 34. 18 marca 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 75, poz. 474;

 35. 7 maja 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 106, poz. 675;

 36. 6 maja 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 121, poz. 809;

 37. 5 stycznia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 32, poz. 159;

 38. 4 lutego 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 45, poz. 235;

 39. 15 kwietnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 94, poz. 551;

 40. 29 czerwca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 135, poz. 789;

 41. 9 czerwca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 142, poz. 829;

 42. 15 lipca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 185, poz. 1092;

 43. 16 września 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 232, poz. 1377;

 44. 13 kwietnia 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 472;

 45. 12 października 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 1256;wersja do druku