Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego

z dnia 26 października 1995

opublikowano w Dz.U. z 27 listopada 1995 roku, Nr 133, poz. 654


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
 1. 15 grudnia 2000, Dz.U. z 2001 roku Nr 4, poz. 27;

 2. 3 lutego 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 16, poz. 167;

 3. 21 grudnia 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 154, poz. 1800;

 4. 1 marca 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 25, poz. 253;

 5. 30 sierpnia 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 153, poz. 1271;

 6. 23 listopada 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 216, poz. 1824;

 7. 14 marca 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 65, poz. 594;

 8. 28 listopada 2003, Dz.U. z 2004 roku Nr 141, poz. 1492;

 9. 27 maja 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 146, poz. 1546;

 10. 27 sierpnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 213, poz. 2157;

 11. 17 grudnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 281, poz. 2783;

 12. 21 lipca 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 157, poz. 1119;

 13. 18 października 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 220, poz. 1600;

 14. 8 grudnia 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 251, poz. 1844;

 15. 12 lutego 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 39, poz. 309;

 16. 2 kwietnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 65, poz. 545;

 17. 19 sierpnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 201, poz. 1180;wersja do druku