Rozporządzenie w sprawie warunków i trybu dokonywania zamiany nieruchomości

z dnia 22 lutego 2000

opublikowano w Dz.U. z 31 marca 2000 roku, Nr 22, poz. 288


wersja do druku