Ustawa o księgach wieczystych i hipotece

z dnia 6 lipca 1982

opublikowano w Dz.U. z 16 lipca 1982 roku, Nr 19, poz. 147


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
 1. 13 lipca 2000, Dz.U. z 2000 roku Nr 74, poz. 855;

 2. 11 kwietnia 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 39, poz. 459;

 3. 11 maja 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 63, poz. 635;

 4. 6 lipca 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 110, poz. 1189;

 5. 6 września 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 125, poz. 1368;

 6. 12 września 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 169, poz. 1387;

 7. 14 lutego 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 42, poz. 363;

 8. 2 lipca 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 172, poz. 1804;

 9. 30 maja 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 116, poz. 731;

 10. 26 czerwca 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 131, poz. 1075;

 11. 16 września 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 230, poz. 1370;

 12. 13 czerwca 2013, Dz.U. z 2013 roku Nr 0, poz. 829;wersja do druku