Ustawa o substancjach i preparatach chemicznych

z dnia 11 stycznia 2001

opublikowano w Dz.U. z 14 lutego 2001 roku, Nr 11, poz. 84


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
 1. 27 lipca 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 100, poz. 1085;

 2. 23 sierpnia 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 123, poz. 1350;

 3. 24 lipca 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 135, poz. 1145;

 4. 5 lipca 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 142, poz. 1187;

 5. 17 października 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 189, poz. 1852;

 6. 20 kwietnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 96, poz. 959;

 7. 20 kwietnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 121, poz. 1263;

 8. 29 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 179, poz. 1485;

 9. 25 sierpnia 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 171, poz. 1225;

 10. 24 sierpnia 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 176, poz. 1238;

 11. 21 listopada 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 227, poz. 1505;

 12. 9 stycznia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 20, poz. 106;

 13. 20 maja 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 107, poz. 679;

 14. 5 sierpnia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 182, poz. 1228;wersja do druku