Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

z dnia 15 grudnia 2000

opublikowano w Dz.U. z 23 stycznia 2001 roku, Nr 4, poz. 27


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
 1. 21 grudnia 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 154, poz. 1802;

 2. 19 grudnia 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 240, poz. 2058;

 3. 29 stycznia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 19, poz. 177;

 4. 30 marca 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 63, poz. 591;

 5. 20 kwietnia 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 72, poz. 643;

 6. 3 czerwca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 122, poz. 1024;

 7. 28 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 167, poz. 1398;

 8. 14 czerwca 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 125, poz. 873;

 9. 17 grudnia 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 235, poz. 1617;

 10. 2 kwietnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 65, poz. 545;

 11. 15 lipca 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 117, poz. 988;

 12. 24 września 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 202, poz. 1550;

 13. 18 grudnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 223, poz. 1779;

 14. 19 sierpnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 201, poz. 1180;

 15. 27 lipca 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 989;wersja do druku