Kodeks rodzinny i opiekuńczy

z dnia 25 lutego 1964

opublikowano w Dz.U. z 5 marca 1964 roku, Nr 9, poz. 59


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 27 lipca 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 128, poz. 1403;

  2. 12 czerwca 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 130, poz. 1188;

  3. 17 czerwca 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 162, poz. 1691;

  4. 9 maja 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 121, poz. 831;

  5. 7 września 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 192, poz. 1378;

  6. 6 listopada 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 220, poz. 1431;

  7. 10 czerwca 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 125, poz. 842;

  8. 25 marca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 75, poz. 398;

  9. 9 czerwca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 149, poz. 887;

  10. 23 listopada 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 1529;wersja do druku