Ustawa o ochronie danych osobowych

z dnia 29 sierpnia 1997

opublikowano w Dz.U. z 29 października 1997 roku, Nr 133, poz. 883


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
 1. 21 stycznia 2000, Dz.U. z 2000 roku Nr 12, poz. 136;

 2. 24 maja 2000, Dz.U. z 2000 roku Nr 50, poz. 580;

 3. 16 listopada 2000, Dz.U. z 2000 roku Nr 116, poz. 1216;

 4. 11 kwietnia 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 42, poz. 474;

 5. 11 kwietnia 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 49, poz. 509;

 6. 25 sierpnia 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 100, poz. 1087;

 7. 24 maja 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 74, poz. 676;

 8. 30 sierpnia 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 153, poz. 1271;

 9. 23 stycznia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 25, poz. 219;

 10. 22 stycznia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 33, poz. 285;

 11. 9 czerwca 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 104, poz. 708;

 12. 23 czerwca 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 104, poz. 711;

 13. 24 sierpnia 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 165, poz. 1170;

 14. 5 sierpnia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 182, poz. 1228;

 15. 16 września 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 230, poz. 1371;

 16. 29 października 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 229, poz. 1497;wersja do druku