Kodeks postępowania administracyjnego

z dnia 14 czerwca 1960

opublikowano w Dz.U. z 25 czerwca 1960 roku, Nr 30, poz. 168


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
 1. 20 czerwca 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 113, poz. 984;

 2. 30 sierpnia 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 153, poz. 1271;

 3. 12 września 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 169, poz. 1387;

 4. 12 czerwca 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 130, poz. 1188;

 5. 17 czerwca 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 162, poz. 1692;

 6. 17 lutego 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 64, poz. 565;

 7. 11 marca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 78, poz. 682;

 8. 24 września 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 195, poz. 1501;

 9. 23 października 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 216, poz. 1676;

 10. 12 lutego 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 40, poz. 230;

 11. 6 sierpnia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 167, poz. 1131;

 12. 5 sierpnia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 182, poz. 1228;

 13. 3 grudnia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 254, poz. 1700;

 14. 3 grudnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 6, poz. 18;

 15. 20 stycznia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 34, poz. 173;

 16. 25 marca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 106, poz. 622;

 17. 15 lipca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 186, poz. 1100;

 18. 31 sierpnia 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 1101;

 19. 23 listopada 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 1529;wersja do druku