Ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową

z dnia 20 kwietnia 2004

opublikowano w Dz.U. z 31 maja 2004 roku, Nr 121, poz. 1263


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 29 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 175, poz. 1458;

  2. 1 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 203, poz. 1683;

  3. 20 listopada 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 215, poz. 1664;

  4. 25 lutego 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 63, poz. 322;

  5. 25 marca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 94, poz. 549;

  6. 13 czerwca 2013, Dz.U. z 2013 roku Nr 0, poz. 888;wersja do druku