Ustawa o samorządzie gminnym

z dnia 8 marca 1990

opublikowano w Dz.U. z 19 marca 1990 roku, Nr 16, poz. 95


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
 1. 8 marca 1990, Dz.U. z 1990 roku Nr 16, poz. 95;

 2. 20 lipca 2000, Dz.U. z 2000 roku Nr 62, poz. 718;

 3. 15 września 2000, Dz.U. z 2000 roku Nr 88, poz. 985;

 4. 15 września 2000, Dz.U. z 2000 roku Nr 91, poz. 1009;

 5. 22 czerwca 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 89, poz. 971;

 6. 15 lutego 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 23, poz. 220;

 7. 18 kwietnia 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 62, poz. 558;

 8. 20 czerwca 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 113, poz. 984;

 9. 30 sierpnia 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 153, poz. 1271;

 10. 23 listopada 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 214, poz. 1806;

 11. 27 marca 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717;

 12. 23 lipca 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 162, poz. 1568;

 13. 20 kwietnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 102, poz. 1055;

 14. 16 kwietnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 116, poz. 1203;

 15. 28 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 172, poz. 1441;

 16. 8 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 175, poz. 1457;

 17. 27 stycznia 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 17, poz. 128;

 18. 13 marca 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 48, poz. 327;

 19. 24 sierpnia 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 173, poz. 1218;

 20. 5 września 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 180, poz. 1111;

 21. 21 listopada 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 223, poz. 1458;

 22. 20 lutego 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 52, poz. 420;

 23. 27 sierpnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1241;

 24. 17 grudnia 2009, Dz.U. z 2010 roku Nr 28, poz. 142;

 25. 22 stycznia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 28, poz. 146;

 26. 12 lutego 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 40, poz. 230;

 27. 7 maja 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 106, poz. 675;

 28. 5 stycznia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 21, poz. 113;

 29. 15 kwietnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 117, poz. 679;

 30. 26 maja 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 134, poz. 777;

 31. 9 czerwca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 149, poz. 887;

 32. 31 sierpnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 217, poz. 1281;

 33. 10 maja 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 567;

 34. 14 grudnia 2012, Dz.U. z 2013 roku Nr 0, poz. 153;

 35. 10 maja 2013, Dz.U. z 2013 roku Nr 0, poz. 645;wersja do druku