Ustawa o ochronie przyrody

z dnia 16 kwietnia 2004

opublikowano w Dz.U. z 30 kwietnia 2004 roku, Nr 92, poz. 880


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
 1. 18 maja 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 113, poz. 954;

 2. 3 czerwca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 130, poz. 1087;

 3. 13 kwietnia 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 75, poz. 493;

 4. 24 sierpnia 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 176, poz. 1238;

 5. 24 sierpnia 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 181, poz. 1286;

 6. 25 lipca 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 154, poz. 958;

 7. 3 października 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227;

 8. 3 października 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 201, poz. 1237;

 9. 19 grudnia 2008, Dz.U. z 2009 roku Nr 18, poz. 97;

 10. 23 stycznia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 92, poz. 753;

 11. 27 sierpnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1241;

 12. 20 listopada 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 215, poz. 1664;

 13. 4 marca 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 76, poz. 489;

 14. 17 grudnia 2010, Dz.U. z 2011 roku Nr 34, poz. 170;

 15. 25 marca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 94, poz. 549;

 16. 19 sierpnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 208, poz. 1241;

 17. 18 sierpnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 224, poz. 1337;

 18. 13 lipca 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 985;

 19. 9 listopada 2012, Dz.U. z 2013 roku Nr 0, poz. 7;

 20. 7 grudnia 2013, Dz.U. z 2013 roku Nr 0, poz. 73;

 21. 4 stycznia 2013, Dz.U. z 2013 roku Nr 0, poz. 165;wersja do druku