Ustawa o zmianie niektórych upoważnień ustawowych do wydawania aktów normatywnych oraz o zmianie niektórych ustaw

z dnia 22 grudnia 2000

opublikowano w Dz.U. z 29 grudnia 2000 roku, Nr 120, poz. 1268


wersja do druku