Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

z dnia 23 lipca 2003

opublikowano w Dz.U. z 17 września 2003 roku, Nr 162, poz. 1568


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 8 października 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 238, poz. 2390;

  2. 24 lutego 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 50, poz. 362;

  3. 12 maja 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 126, poz. 875;

  4. 8 października 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 192, poz. 1394;

  5. 23 stycznia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 31, poz. 206;

  6. 22 maja 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 97, poz. 804;

  7. 18 marca 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 75, poz. 474;

  8. 25 maja 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 130, poz. 871;wersja do druku