Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

z dnia 13 marca 2003

opublikowano w Dz.U. z 22 maja 2003 roku, Nr 90, poz. 844


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 14 listopada 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 213, poz. 2081;

  2. 28 listopada 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 223, poz. 2217;

  3. 4 marca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 62, poz. 551;

  4. 7 kwietnia 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 79, poz. 550;

  5. 22 lipca 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 149, poz. 1077;

  6. 25 kwietnia 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 86, poz. 525;

  7. 5 grudnia 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 237, poz. 1654;wersja do druku