Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

z dnia 27 marca 2003

opublikowano w Dz.U. z 10 maja 2003 roku, Nr 80, poz. 717


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
 1. 18 grudnia 2003, Dz.U. z 2004 roku Nr 6, poz. 41;

 2. 28 listopada 2003, Dz.U. z 2004 roku Nr 141, poz. 1492;

 3. 18 maja 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 113, poz. 954;

 4. 3 czerwca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 130, poz. 1087;

 5. 17 lutego 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 45, poz. 319;

 6. 16 listopada 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 225, poz. 1635;

 7. 11 maja 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 127, poz. 880;

 8. 3 października 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227;

 9. 3 października 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 201, poz. 1237;

 10. 15 października 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 220, poz. 1413;

 11. 9 lutego 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 24, poz. 124;

 12. 18 marca 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 75, poz. 474;

 13. 7 maja 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 106, poz. 675;

 14. 25 maja 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 130, poz. 871;

 15. 6 sierpnia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 149, poz. 996;

 16. 6 sierpnia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 155, poz. 1043;

 17. 5 stycznia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 32, poz. 159;

 18. 26 maja 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 153, poz. 901;

 19. 14 grudnia 2012, Dz.U. z 2013 roku Nr 0, poz. 21;

 20. 8 marca 2013, Dz.U. z 2013 roku Nr 0, poz. 405;wersja do druku