Ustawa Prawo upadłościowe i naprawcze

z dnia 28 lutego 2003

opublikowano w Dz.U. z 9 kwietnia 2003 roku, Nr 60, poz. 535


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
 1. 14 listopada 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 217, poz. 2125;

 2. 2 kwietnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 91, poz. 871;

 3. 20 kwietnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 96, poz. 959;

 4. 20 kwietnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 121, poz. 1264;

 5. 27 maja 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 146, poz. 1546;

 6. 2 lipca 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 173, poz. 1808;

 7. 27 sierpnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 210, poz. 2135;

 8. 15 kwietnia 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 94, poz. 785;

 9. 29 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 183, poz. 1538;

 10. 29 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 184, poz. 1539;

 11. 23 czerwca 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 133, poz. 935;

 12. 21 lipca 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 157, poz. 1119;

 13. 15 czerwca 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 123, poz. 850;

 14. 19 września 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 179, poz. 1279;

 15. 11 kwietnia 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 96, poz. 606;

 16. 30 maja 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 116, poz. 731;

 17. 5 grudnia 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 234, poz. 1572;

 18. 13 lutego 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 42, poz. 341;

 19. 6 marca 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 53, poz. 434;

 20. 24 kwietnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 85, poz. 716;

 21. 26 czerwca 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 131, poz. 1075;

 22. 10 listopada 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 191, poz. 1484;

 23. 22 lipca 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 155, poz. 1037;

 24. 22 października 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 230, poz. 1509;

 25. 16 grudnia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 257, poz. 1724;

 26. 18 marca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 85, poz. 458;

 27. 25 marca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 106, poz. 622;

 28. 28 kwietnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 138, poz. 810;

 29. 9 czerwca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 142, poz. 828;

 30. 19 sierpnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 199, poz. 1175;

 31. 19 sierpnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 205, poz. 1210;

 32. 16 września 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 232, poz. 1377;

 33. 23 listopada 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 1529;

 34. 25 stycznia 2013, Dz.U. z 2013 roku Nr 0, poz. 355;

 35. 12 czerwca 2013, Dz.U. z 2013 roku Nr 0, poz. 613;wersja do druku