Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych

z dnia 14 lutego 2003

opublikowano w Dz.U. z 25 marca 2003 roku, Nr 50, poz. 424


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 19 marca 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 68, poz. 623;

  2. 16 kwietnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 116, poz. 1203;

  3. 21 lipca 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 157, poz. 1119;

  4. 7 września 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 192, poz. 1378;

  5. 25 czerwca 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 166, poz. 1317;

  6. 9 października 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 178, poz. 1375;

  7. 12 maja 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 126, poz. 715;wersja do druku