Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

z dnia 26 lipca 1991

opublikowano w Dz.U. z 10 września 1991 roku, Nr 80, poz. 350


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
 1. 7 listopada 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 211, poz. 1549;

 2. 2 marca 2000, Dz.U. z 2000 roku Nr 22, poz. 270;

 3. 29 czerwca 2000, Dz.U. z 2000 roku Nr 60, poz. 703;

 4. 26 maja 2000, Dz.U. z 2000 roku Nr 70, poz. 816;

 5. 9 listopada 2000, Dz.U. z 2000 roku Nr 104, poz. 1104;

 6. 15 grudnia 2000, Dz.U. z 2001 roku Nr 4, poz. 27;

 7. 11 stycznia 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 8, poz. 64;

 8. 8 czerwca 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 73, poz. 764;

 9. 26 kwietnia 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 74, poz. 784;

 10. 23 sierpnia 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 102, poz. 1117;

 11. 6 września 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 106, poz. 1150;

 12. 25 lipca 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 125, poz. 1363;

 13. 6 września 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 125, poz. 1370;

 14. 21 listopada 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 134, poz. 1509;

 15. 1 marca 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 25, poz. 253;

 16. 24 maja 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 74, poz. 676;

 17. 7 czerwca 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 89, poz. 804;

 18. 27 lipca 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 141, poz. 1182;

 19. 30 sierpnia 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 169, poz. 1384;

 20. 11 października 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 181, poz. 1515;

 21. 23 stycznia 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 45, poz. 391;

 22. 14 marca 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 65, poz. 595;

 23. 10 kwietnia 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 84, poz. 774;

 24. 24 kwietnia 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 96, poz. 874;

 25. 13 czerwca 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 122, poz. 1143;

 26. 27 czerwca 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 135, poz. 1268;

 27. 27 czerwca 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 137, poz. 1302;

 28. 12 listopada 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 202, poz. 1956;

 29. 28 listopada 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 223, poz. 2217;

 30. 23 stycznia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 29, poz. 257;

 31. 11 marca 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 54, poz. 535;

 32. 20 kwietnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 93, poz. 894;

 33. 20 kwietnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 99, poz. 1001;

 34. 16 kwietnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 116, poz. 1203;

 35. 20 kwietnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 116, poz. 1205;

 36. 20 kwietnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 116, poz. 1207;

 37. 30 kwietnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 120, poz. 1252;

 38. 30 kwietnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 123, poz. 1291;

 39. 17 czerwca 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 162, poz. 1691;

 40. 27 sierpnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 210, poz. 2135;

 41. 18 listopada 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 263, poz. 2619;

 42. 16 grudnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 281, poz. 2779;

 43. 16 grudnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 281, poz. 2781;

 44. 20 stycznia 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 25, poz. 202;

 45. 15 kwietnia 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 85, poz. 725;

 46. 22 kwietnia 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 86, poz. 732;

 47. 22 kwietnia 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 90, poz. 757;

 48. 20 maja 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 102, poz. 852;

 49. 30 czerwca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 143, poz. 1199;

 50. 1 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 143, poz. 1202;

 51. 29 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 155, poz. 1298;

 52. 27 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 164, poz. 1365;

 53. 28 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 164, poz. 1366;

 54. 28 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 169, poz. 1420;

 55. 29 sierpnia 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 177, poz. 1468;

 56. 29 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 179, poz. 1484;

 57. 29 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 180, poz. 1495;

 58. 29 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 183, poz. 1538;

 59. 26 stycznia 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 46, poz. 328;

 60. 9 czerwca 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 104, poz. 708;

 61. 23 czerwca 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 104, poz. 711;

 62. 12 maja 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 107, poz. 723;

 63. 21 lipca 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 157, poz. 1119;

 64. 24 sierpnia 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 183, poz. 1353;

 65. 8 września 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 183, poz. 1354;

 66. 16 listopada 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 217, poz. 1588;

 67. 16 listopada 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 249, poz. 1824;

 68. 16 lutego 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 35, poz. 219;

 69. 29 marca 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 99, poz. 658;

 70. 15 czerwca 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 115, poz. 791;

 71. 15 czerwca 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 115, poz. 793;

 72. 24 sierpnia 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 176, poz. 1243;

 73. 24 sierpnia 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 181, poz. 1288;

 74. 5 września 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 191, poz. 1361;

 75. 7 września 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 191, poz. 1367;

 76. 7 września 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 192, poz. 1378;

 77. 27 listopada 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 225, poz. 1673;

 78. 25 kwietnia 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 97, poz. 623;

 79. 10 lipca 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 141, poz. 888;

 80. 25 lipca 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 143, poz. 894;

 81. 6 listopada 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 209, poz. 1316;

 82. 6 listopada 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 220, poz. 1431;

 83. 6 listopada 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 220, poz. 1432;

 84. 21 listopada 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 223, poz. 1459;

 85. 21 listopada 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 228, poz. 1507;

 86. 6 grudnia 2008, Dz.U. z 2009 roku Nr 3, poz. 11;

 87. 19 grudnia 2008, Dz.U. z 2009 roku Nr 6, poz. 33;

 88. 19 grudnia 2008, Dz.U. z 2009 roku Nr 19, poz. 100;

 89. 5 marca 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 69, poz. 587;

 90. 24 kwietnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 79, poz. 666;

 91. 7 maja 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 91, poz. 741;

 92. 22 maja 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 97, poz. 800;

 93. 19 czerwca 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 115, poz. 964;

 94. 1 lipca 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 125, poz. 1035;

 95. 17 lipca 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 125, poz. 1037;

 96. 17 lipca 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 127, poz. 1052;

 97. 27 sierpnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1241;

 98. 27 sierpnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 161, poz. 1278;

 99. 27 sierpnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 168, poz. 1323;

 100. 19 listopada 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 201, poz. 1540;

 101. 23 października 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 201, poz. 1541;

 102. 22 stycznia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 28, poz. 146;

 103. 12 lutego 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 57, poz. 352;

 104. 18 marca 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 75, poz. 473;

 105. 20 maja 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 105, poz. 655;

 106. 6 sierpnia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 149, poz. 996;

 107. 5 sierpnia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 182, poz. 1228;

 108. 24 września 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 219, poz. 1442;

 109. 29 października 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 226, poz. 1475;

 110. 16 grudnia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 257, poz. 1725;

 111. 4 lutego 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 45, poz. 235;

 112. 25 marca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 75, poz. 398;

 113. 18 marca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 84, poz. 455;

 114. 15 kwietnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 102, poz. 585;

 115. 25 marca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 106, poz. 622;

 116. 12 maja 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 120, poz. 690;

 117. 13 maja 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 131, poz. 764;

 118. 9 czerwca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 149, poz. 887;

 119. 15 lipca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 168, poz. 1006;

 120. 1 lipca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 178, poz. 1059;

 121. 19 sierpnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 197, poz. 1170;

 122. 28 lipca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 205, poz. 1202;

 123. 19 sierpnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 205, poz. 1203;

 124. 2 marca 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 362;

 125. 30 marca 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 596;

 126. 24 października 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 1278;

 127. 16 listopada 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 1342;

 128. 10 października 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 1448;

 129. 23 listopada 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 1529;

 130. 7 grudnia 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 1540;

 131. 13 czerwca 2013, Dz.U. z 2013 roku Nr 0, poz. 888;wersja do druku