Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów

z dnia 15 grudnia 2000

opublikowano w Dz.U. z 31 grudnia 2000 roku, Nr 122, poz. 1319


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
 1. 6 lipca 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 110, poz. 1189;

 2. 21 grudnia 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 154, poz. 1800;

 3. 5 lipca 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 129, poz. 1102;

 4. 30 sierpnia 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 166, poz. 1360;

 5. 28 lutego 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 60, poz. 535;

 6. 29 sierpnia 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 170, poz. 1652;

 7. 16 kwietnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 93, poz. 891;

 8. 27 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 163, poz. 1362;

 9. 29 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 184, poz. 1539;

 10. 21 lipca 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 157, poz. 1119;

 11. 24 sierpnia 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 170, poz. 1217;

 12. 15 grudnia 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 249, poz. 1834;wersja do druku