Ustawa o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych

z dnia 28 października 2002

opublikowano w Dz.U. z 28 listopada 2002 roku, Nr 199, poz. 1671


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 31 marca 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 97, poz. 962;

  2. 2 lipca 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 173, poz. 1808;

  3. 22 kwietnia 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 90, poz. 757;

  4. 1 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 141, poz. 1184;

  5. 15 grudnia 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 249, poz. 1834;

  6. 24 sierpnia 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 176, poz. 1238;

  7. 19 września 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 192, poz. 1381;

  8. 25 marca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 106, poz. 622;

  9. 29 lipca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 171, poz. 1016;wersja do druku