Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

z dnia 28 października 2002

opublikowano w Dz.U. z 27 listopada 2002 roku, Nr 197, poz. 1661


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
 1. 16 kwietnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 93, poz. 889;

 2. 30 lipca 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 191, poz. 1956;

 3. 7 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 157, poz. 1316;

 4. 28 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 178, poz. 1479;

 5. 28 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 180, poz. 1492;

 6. 29 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 183, poz. 1538;

 7. 27 kwietnia 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 120, poz. 826;

 8. 30 marca 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 75, poz. 492;

 9. 24 sierpnia 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 166, poz. 1172;

 10. 24 października 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 214, poz. 1344;

 11. 9 stycznia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 20, poz. 106;

 12. 20 marca 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 62, poz. 504;

 13. 25 czerwca 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 166, poz. 1317;

 14. 19 listopada 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 201, poz. 1540;

 15. 9 kwietnia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 81, poz. 530;

 16. 25 czerwca 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 127, poz. 857;

 17. 25 lutego 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 63, poz. 322;

 18. 25 marca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 94, poz. 549;

 19. 25 marca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 106, poz. 622;

 20. 12 maja 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 126, poz. 715;

 21. 28 lipca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 185, poz. 1094;

 22. 29 lipca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 191, poz. 1135;

 23. 14 września 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 1193;wersja do druku