Ustawa o giełdach towarowych

z dnia 26 października 2000

opublikowano w Dz.U. z 27 listopada 2000 roku, Nr 103, poz. 1099


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
 1. 30 października 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 200, poz. 1686;

 2. 14 lutego 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 50, poz. 424;

 3. 10 kwietnia 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 84, poz. 774;

 4. 26 listopada 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 223, poz. 2216;

 5. 12 marca 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 64, poz. 594;

 6. 25 listopada 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 273, poz. 2703;

 7. 15 kwietnia 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 83, poz. 719;

 8. 29 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 183, poz. 1537;

 9. 29 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 183, poz. 1538;

 10. 21 lipca 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 157, poz. 1119;

 11. 24 maja 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 112, poz. 769;

 12. 4 września 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 171, poz. 1056;

 13. 4 września 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 165, poz. 1316;

 14. 27 sierpnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 168, poz. 1323;

 15. 19 listopada 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 201, poz. 1540;

 16. 8 stycznia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 21, poz. 104;

 17. 9 kwietnia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 81, poz. 530;

 18. 5 sierpnia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 182, poz. 1228;

 19. 15 kwietnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 94, poz. 551;

 20. 25 marca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 106, poz. 622;

 21. 19 sierpnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 205, poz. 1208;wersja do druku