Ustawa o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta

z dnia 20 czerwca 2002

opublikowano w Dz.U. z 20 lipca 2002 roku, Nr 113, poz. 984


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 26 lipca 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 127, poz. 1089;

  2. 23 listopada 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 214, poz. 1806;

  3. 20 kwietnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 102, poz. 1055;

  4. 8 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 175, poz. 1457;

  5. 18 października 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 218, poz. 1592;

  6. 13 marca 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 48, poz. 327;

  7. 5 września 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 180, poz. 1111;

  8. 19 listopada 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 213, poz. 1651;wersja do druku