KSIĘGA PIERWSZA CZĘŚĆ OGÓL...
art. 1    Kodeks niniejszy r...
art. 2    (uchylony).
art. 3    Ustawa nie ma mocy...
art. 4    (uchylony).
art. 5    Nie można czynić z...
art. 6    Ciężar udowodnieni...
art. 7    Jeżeli ustawa uzal...
TYTUŁ II OSOBY Dział I...
art. 8    § 1. Każdy człowie...
art. 9    W razie urodzenia ...
art. 10    § 1. Pełnoletnim j...
art. 11    Pełną zdolność do ...
art. 12    Nie mają zdolności...
art. 13    § 1. Osoba, która ...
art. 14    § 1. Czynność praw...
art. 15    Ograniczoną zdolno...
art. 16    § 1. Osoba pełnole...
art. 17    Z zastrzeżeniem wy...
art. 18    § 1. Ważność umowy...
art. 19    Jeżeli osoba ogran...
art. 20    Osoba ograniczona ...
art. 21    Osoba ograniczona ...
art. 22    Jeżeli przedstawic...
art. 221    Za konsumenta uważ...
art. 23    Dobra osobiste czł...
art. 24    § 1. Ten, czyje do...
Rozdział II Miejsce zamies...
art. 25    Miejscem zamieszka...
art. 26    § 1. Miejscem zami...
art. 27    Miejscem zamieszka...
art. 28    Można mieć tylko j...
Rozdział III Uznanie za zm...
art. 29    § 1. Zaginiony moż...
art. 30    § 1. Kto zaginął w...
art. 31    § 1. Domniemywa si...
art. 32    Jeżeli kilka osób ...
Dział II OSOBY PRAWNE
art. 33    Osobami prawnymi s...
art. 331    § 1. Do jednostek ...
art. 34    Skarb Państwa jest...
art. 35    Powstanie, ustrój ...
art. 36    (uchylony).
art. 37    § 1. Jednostka org...
art. 38    Osoba prawna dział...
art. 39    § 1. Kto jako orga...
art. 40    § 1. Skarb Państwa...
art. 41    Jeżeli ustawa lub ...
art. 42    § 1. Jeżeli osoba ...
art. 43    Przepisy o ochroni...
następne >>
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


© 2001 - 2003 openlaw.pl