Rozdział 1 Przepisy ogólne...
art. 1    Drogą publiczną je...
art. 2    1. Drogi publiczne...
art. 2a    1. Drogi krajowe s...
art. 3    Drogi publiczne ze...
art. 4    Użyte w ustawie ok...
art. 4a    1. Rada Ministrów ...
art. 5    1. Do dróg krajowy...
art. 6    1. Do dróg wojewód...
art. 6a    1. Do dróg powiato...
art. 7    1. Do dróg gminnyc...
art. 7a    1. Organy właściwe...
art. 8    1. Drogi, parking...
art. 9    (uchylony).
art. 10    1. Organem właściw...
art. 11    (skreślony).
art. 12    (skreślony).
art. 13    1. Korzystający z ...
art. 13a    Zadania w zakresie...
art. 13b    1. Opłatę, o które...
art. 13c    (uchylony)
art. 13d    1. Opłata, o które...
art. 13e    1. Opłata, o które...
art. 13f    1. Za nieuiszczeni...
art. 13g    (uchylony)
art. 13h    W przypadku zawar...
art. 13ha    1. Opłata, o któr...
art. 13hb    1. Opłatę elektr...
art. 13hc    1. Uiszczenie op...
art. 13hd    1. Generalny Dyr...
art. 13i    1. Wprowadzane po ...
art. 13j    Przepisów art. 13i...
art. 13k    1. Za przejazd po...
art. 13l    1. Do kontroli p...
art. 14    (skreślony).
art. 15    (uchylony).
art. 16    1. Budowa lub prze...
Rozdział 1a (skreślony).
art. 16a    (skreślony).
art. 16b    (skreślony).
art. 16c    (skreślony).
art. 16d    (skreślony).
Rozdział 2 Administracja d...
art. 17    1. Do zakresu dzia...
art. 18    1. Centralnym orga...
art. 18a    1. Generalny Dyrek...
art. 19    1. Organ administr...
art. 20    Do zarządcy drogi ...
art. 20a    Do zarządcy drogi,...
art. 20b    1. Do zarządcy dr...
następne >>
1 2 3


© 2001 - 2003 openlaw.pl