Rozdział 1 Przepisy ogólne...
art. 1    Do zapobiegania za...
art. 1a    odpowiednio przepi...
art. 2    1. Z zastrzeżeniem...
art. 3    Przepisów ustawy n...
art. 4    W rozumieniu ninie...
Rozdział 2 Zanieczyszczeni...
art. 5    Do zapobiegania za...
art. 6    Statek nie może by...
art. 7    1. W celu zapewnie...
art. 8    1. W przypadku po...
art. 9    Kapitan statku jes...
art. 9a    Zabrania się: 1) ...
art. 10a    1. Armator statku ...
art. 10b    1. Zabrania się za...
art. 11    1. Kapitan statku ...
art. 12    1. Kapitan statku ...
art. 13    1. Kapitan lub arm...
art. 13a    Czynności polegają...
art. 13b    1. Dyrektorzy urzę...
art. 13c    Z zastrzeżeniem wy...
art. 13d    1. Dyrektor urzęd...
art. 13e    1. Dyrektorzy urzę...
art. 13f    1. Dostawca jest o...
art. 13g    1. Dyrektor urzęd...
art. 13h    Dyrektor urzędu mo...
art. 13i    Podmiot, który nak...
art. 14    1. Minister właści...
Rozdział 3 Zatapianie ze s...
art. 15    Do zatapiania odpa...
art. 16    1. Zabrania się z...
art. 17    1. Zabrania się za...
art. 18    1. Zezwolenia, o k...
art. 19    Dyrektor urzędu mo...
art. 20    Minister właściwy ...
Rozdział 4 Zwalczanie zani...
art. 21    1. Dyrektor urzędu...
art. 22    1. Dyrektor urzędu...
art. 23    1. Dyrektor urzędu...
art. 23a    Zadania w zakresie...
art. 24    1.Rada Ministrów, ...
art. 25    1. Minister właści...
Rozdział 5 Nadzór nad stat...
art. 26    Dyrektor urzędu mo...
art. 27    Dyrektor urzędu mo...
art. 28    1. Inspekcja statk...
art. 28a    1. Jeżeli przepro...
Rozdział 6 Zasady postępow...
art. 29    Dyrektor urzędu mo...
art. 30    Dyrektor urzędu mo...
następne >>
1 2


© 2001 - 2003 openlaw.pl