Rozdział 1 Przepisy ogólne...
art. 1    1. Ustawa określa:...
art. 2    W rozumieniu ustaw...
art. 2a    Ilekroć w niniejsz...
Rozdział 2 Dopuszczanie do...
art. 3    1. Do obrotu dopus...
art. 3a    Do produktu spełni...
art. 4    1. Do obrotu dopus...
art. 4a    Do obrotu dopuszcz...
art. 4b    Prezes Urzędu może...
art. 5    Nie wymagają uzysk...
art. 6    (uchylony).
art. 7    1. Wnioski o wyda...
art. 7a    1. Dla produktu le...
art. 7b    1. Nie wydaje się ...
art. 8    1. (uchylony). 1a...
art. 8a    1. Prezes Urzędu m...
art. 9    1. Wszczęcie postę...
art. 10    1. Wniosek o dopus...
art. 11    1. Charakterystyka...
art. 12    W odniesieniu do p...
art. 13    1. W odniesieniu d...
art. 14    (uchylony).
art. 15    1. Niezależnie od...
art. 15a    1. Niezależnie od ...
art. 16    1. Niezależnie od ...
art. 16a    1. Niezależnie od ...
art. 17    1. Badania, o któ...
art. 18    1. Postępowanie w ...
art. 18a    1. W przypadku ró...
art. 19    1. W przypadku zł...
art. 19a    Procedury wzajemne...
art. 19b    1. Wnioski, o któr...
art. 19c    Jeżeli po złożeniu...
art. 19d    W przypadku wszczę...
art. 19e    Minister właściwy ...
art. 20    1. Wniosek o dopus...
art. 20a    1. Tradycyjne prod...
art. 20b    1. W przypadku zło...
art. 21    1. Produkty leczni...
art. 21a    1. Wniosek o wyda...
art. 22    1. W toku postępow...
art. 23    1. Pozwolenie okre...
art. 23a    1. Produkty leczni...
art. 23b    1. W wyjątkowych ...
art. 24    1. Podmiot odpowie...
art. 24a    1. Kontrolę system...
art. 25    1. Podstawowe wyma...
art. 26    1. Opakowanie, jeg...
art. 27    1. Produkty leczni...
następne >>
1 2 3 4 5 6


© 2001 - 2003 openlaw.pl