<< poprzednie
art. 46    1.Pobierania prób ...
art. 47    1.Próby materiału ...
art. 48    1.Materiał siewny ...
art. 49    1.Jeżeli składając...
art. 50    1.Podmiot dokonują...
art. 51    Minister właściwy ...
Rozdział 2 Wytwarzanie i o...
art. 52    1.Materiał siewny ...
art. 53    1.Zachowujący odmi...
Rozdział 3 Ocena tożsamośc...
art. 54    1.Ocenie tożsamośc...
art. 55    1.Oceny tożsamości...
art. 56    Minister właściwy ...
Dział III Mieszanki materi...
art. 57    1.Za mieszankę mat...
Rozdział 2 Mieszanki nasie...
art. 58    1.Za mieszankę nas...
art. 59    1.Mieszankę dla oc...
art. 60    Mieszankę dla ochr...
art. 61    1.Przez miejsce zb...
art. 62    1.Prowadzący obrót...
art. 63    Minister właściwy ...
Dział IV Materiał szkółkar...
art. 64    1.Dostawca wytwarz...
art. 65    1.Materiał szkółka...
art. 66    1.Za materiał siew...
art. 67    Za materiał rozmno...
art. 68    Za materiał rozmno...
art. 69    Za sadzonki winoro...
art. 70    1.Oceny polowej ma...
art. 71    1.Wniosek o dokona...
art. 72    Minister właściwy ...
Dział V Wyniki oceny
art. 73    1.Na podstawie wyn...
art. 74    Do wydawania świad...
Tytuł IV Upoważnienia i ak...
art. 75    1.Urzędowymi kwali...
art. 76    Akredytowanym labo...
art. 77    Analitykiem nasien...
art. 78    1.Akredytacji kwal...
art. 79    1.Urzędowi kwalifi...
art. 80    1.Szkolenia, o któ...
art. 81    1.Wojewódzki inspe...
art. 82    1.Oceny polowej i ...
art. 83    1.Minister właściw...
Tytuł V Dział I Prawa i...
art. 84    1.Obrót materiałem...
art. 85    Przepisów art. 84 ...
art. 86    1.Rolnik, o którym...
art. 87    1.Obrót materiałem...
następne >>
1 2 3 4


© 2001 - 2003 openlaw.pl