Rozdział 1 Przepisy ogólne...
art. 1    Ustawa określa szc...
art. 2    Ilekroć w ustawie ...
art. 3    Inwestycja jest ce...
Rozdział 2 Przygotowanie d...
art. 4    1. Decyzję o pozwo...
art. 5    1. Do postępowania...
art. 6    1. Wniosek o wydan...
art. 7    1. Wojewoda zawiad...
art. 8    W postępowaniu w s...
art. 9    Decyzja o pozwolen...
art. 10    1. Wojewoda doręcz...
art. 11    1. Od decyzji o po...
art. 12    1. Decyzję o pozwo...
art. 13    1. W sprawach o wy...
art. 14    Uzyskanie decyzji ...
art. 15    1. Nie stwierdza s...
art. 16    Wojewoda wydaje de...
art. 17    1. Z zastrzeżeniem...
art. 18    Do nieruchomości s...
Rozdział 3 Nabywanie nieru...
art. 19    1. Decyzją o pozwo...
art. 20    1. Z tytułu przeni...
art. 21    1. Wysokość odszko...
art. 22    1. Nieruchomości, ...
art. 23    1. Inwestor może n...
art. 24    Decyzja o pozwolen...
art. 25    1. Wojewoda nadaje...
art. 26    1. Decyzja o pozwo...
art. 27    1. Jeżeli inwestor...
art. 28    1. Państwowe Gospo...
art. 29    1. Do gruntów roln...
art. 30    W zakresie nieureg...
art. 31    1. Do skarg na dec...
Rozdział 4 Przepisy zmieni...
art. 32    W ustawie z dnia 2...
art. 33    W ustawie z dnia 1...
art. 34    W ustawie z dnia 2...
art. 35    W ustawie z dnia 3...
art. 36    W przypadku gdy lo...
art. 37    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl