Art. 1    Wyraża się zgodę n...
Art. 2   
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl