art. 1    1. Celem scalenia ...
art. 2    1. Scaleniem obejm...
art. 3    1. Postępowanie sc...
art. 4    1. Postępowanie sc...
art. 5    1. Jeżeli do racjo...
art. 6    Jeżeli postępowani...
art. 7    1. Wszczęcie postę...
art. 8    1. Uczestnicy scal...
art. 9    1. Jeżeli liczba u...
art. 10    1. Grunty objęte s...
art. 11    1. Uczestnicy scal...
art. 12    1. Wyniki oszacowa...
art. 13    1. Zgodę na dokona...
art. 14    1. W zamian za obj...
art. 15    1. Z chwilą wszczę...
art. 16    1. Na wniosek roln...
art. 17    1. Grunty niezbędn...
art. 18    1. Jeżeli objęte s...
art. 19    Jeżeli służebności...
art. 20    Stan własności ora...
art. 21    1. Sąd właściwy do...
art. 22    1. Projekt scaleni...
art. 23    1. Projekt scaleni...
art. 24    1. Uczestnicy scal...
art. 25    1. Opiniowanie zas...
art. 26    Każdorazowe zmiany...
art. 27    1. Projekt scaleni...
art. 28    1. Decyzję o zatwi...
art. 29    1. Decyzja o zatwi...
art. 30    Wprowadzenie uczes...
art. 31    O terminach zebrań...
art. 32    W razie uniemożliw...
art. 33    W sprawach nie ure...
art. 34    (uchylony)
art. 35    Traci moc ustawa z...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl