Rozdział 1 Przepisy ogólne...
art. 1    Ustawa reguluje za...
art. 2    1. Gruntami rolnym...
art. 3    1. Ochrona gruntów...
art. 4    Ilekroć w ustawie ...
art. 4    Sooft im Gesetz: ...
art. 5    1. Jeżeli przepisy...
art. 5a    1. Ustawy nie stos...
art. 5b    Przepisów ustawy n...
Rozdział 2 Ograniczanie pr...
art. 6    1. Na cele nieroln...
art. 7    1. Przeznaczenia g...
art. 8    1.Przepisów art. 7...
art. 9    1. Zasady zaliczan...
art. 10    1. Wniosek, o któr...
Rozdział 3 Wyłączanie grun...
art. 11    1. Wyłączenie z pr...
art. 12    1. Osoba, która uz...
art. 12a    Obowiązek uiszczen...
art. 13    1 Przy wyłączaniu ...
art. 14    1. W razie wyłącza...
art. 14    1. Im Falle des Au...
Rozdział 4 Zapobieganie de...
art. 15    1. Właściciel grun...
art. 16    1. Dla gruntów poł...
art. 17    1. Jeżeli właścici...
art. 18    1. Na gruntach, o ...
art. 19    Przepisy art. 16-1...
Rozdział 5 Rekultywacja i ...
art. 20    1. Osoba powodując...
art. 21    Na terenach przewi...
art. 22    1. Decyzje w spraw...
art. 22a    1. Przepisów art. ...
Rozdział 5a Dochody związa...
art. 22b    1. Dochodami bud...
art. 22c    1. Ze środków bu...
Rozdział 6 (uchylony)
art. 23    (aufgehoben).
art. 23    (uchylony).
art. 24    1. Fundusz dzieli ...
art. 25    1. Środki Funduszu...
Rozdział 7 Kontrola wykona...
art. 26    1. Kontrolę stosow...
art. 27    1. Kontrola obejmu...
art. 28    1. W razie stwierd...
art. 29    1. Opłaty, o który...
art. 30    W przypadkach niew...
art. 31    (uchylony).
Rozdział 8 Przepisy przejś...
art. 32    1. Działający na p...
następne >>
1 2


© 2001 - 2003 openlaw.pl