Rozdział 1 Przepisy ogólne...
art. 1    1. Ustawa określa:...
art. 2    1. Użyte w ustawie...
Rozdział 2 Działalność w z...
art. 3    1. Jednostka samor...
art. 4    1. Jednostka samor...
art. 5    Działalność, o któ...
art. 6    1. Działalność, o ...
art. 7    1. Usługa dostępu ...
art. 8    Jednostka samorząd...
art. 9    Jednostka organiza...
art. 10    Podmiot, który wyk...
art. 11    Organ jednostki sa...
art. 12    Operator publiczne...
art. 13    1. Jednostka samor...
art. 14    Przepisy art. 13 n...
art. 15    1. Jednostki samor...
art. 16    1. Podmioty wykonu...
art. 17    W przypadku, gdy w...
art. 18    Warunki współkorzy...
art. 19    1. Podmiot wykonuj...
art. 20    Prezes UKE może z ...
art. 21    1. Prezes UKE może...
art. 22    1. Prezes UKE wyda...
art. 23    1. Do zmiany umowy...
art. 24    1. Strona zawartej...
art. 25    Podmiot wykonujący...
art. 26    1. Działalność, o ...
art. 27    1. Podmiot, który ...
art. 28    Minister właściwy ...
art. 29    1. Prezes UKE spor...
Rozdział 3 Łącza telekomu...
art. 30    1. Właściciel, uży...
art. 31    1. Jeżeli nierucho...
art. 32    W przypadku posiad...
art. 33    1. Właściciel, uży...
art. 34    Jeżeli nieruchomoś...
art. 35    Przepisy art. 33 i...
art. 36    Do współkorzystani...
Rozdział 4 Odrębna własno...
art. 37    Włókno światłowodo...
art. 38    1. W przypadku ust...
art. 39    1. Dotychczasowy w...
art. 40    1. Odrębną własnoś...
art. 41    1. Umowa ustanawia...
art. 42    1. W przypadku suk...
art. 42    1. Wojewoda w term...
art. 43    W przypadku braku ...
art. 44    Za zobowiązania zw...
art. 45    Przepisy art. 37-4...
następne >>
1 2


© 2001 - 2003 openlaw.pl