art. 1    1. Osoby będące by...
art. 2    Kierownik Biura Te...
art. 3    Zaspokojeniu ze śr...
art. 4    Wniosek, o którym ...
art. 5    Do wypłaty świadcz...
art. 6    Po upływie terminu...
art. 7    Od dnia 1 stycznia...
art. 8    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl