Rozdział 1 Przepisy ogóln...
art. 1    1. Ustawa określa ...
art. 2    1. Przez informacj...
art. 3    W sprawach nieureg...
Rozdział 2 Biuro informac...
art. 4    Udostępnianie info...
art. 5    1. Biuro informacj...
art. 6    W skład organów bi...
art. 7    1. Przedmiotem dzi...
art. 8    1. Biuro jest obow...
art. 9    1. Biura mogą wymi...
art. 10    1. Ujawnienie dany...
art. 11    1. Zarząd biura uc...
Rozdział 3 Przekazywanie ...
art. 12    1. Wierzyciel może...
art. 13    Biuro ujawnia dane...
art. 14    1. Wierzyciel może...
art. 15    1. Wierzyciel może...
art. 16    1. Poza przypadkam...
art. 17    1. Podmiot wobec k...
art. 18    1. Wierzyciel prze...
art. 19    Wierzyciel, przeka...
art. 20    Wierzyciel jest ob...
Rozdział 4 Przechowywanie...
art. 21    1. Biuro ujawnia t...
art. 22    1. Biuro ujawnia i...
art. 23    Każdy ma prawo dos...
art. 24    1. Podmiot, który ...
art. 25    1. Do otrzymywania...
art. 26    1. Podmiot, który ...
art. 27    1. Biuro jest obow...
art. 28    1. Biuro jest upra...
art. 29    1. W przypadku: ...
art. 30    1. Na wniosek dłuż...
art. 31    Biuro usuwa inform...
Rozdział 5 Nadzór nad biu...
art. 32    1. Nadzór nad biur...
art. 33    1. Osoba upoważnio...
art. 34    Kontrolujący jest ...
art. 35    1. Kontrolujący do...
art. 36    1. Z ustnych wyjaś...
art. 37    Kontrolujący infor...
art. 38    Osoba upoważniona ...
art. 39    1. Z przeprowadzon...
art. 40    1. Protokół kontro...
art. 41    Przed podpisaniem ...
art. 42    1. Osoba upoważnio...
art. 43    1. W razie stwierd...
art. 44    Do kontroli działa...
Rozdział 6 Przepisy karne...
następne >>
1 2


© 2001 - 2003 openlaw.pl