Art. 1    Uchyla się ustawę ...
Art. 2    W ustawie z dnia 6...
Art. 3    W ustawie z dnia 2...
Art. 4    W ustawie z dnia 1...
Art. 5    1. Opinie wydane n...
Art. 6    1. Postępowania ws...
Art. 7    1. Prezes Urzędu R...
Art. 8    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl