art. 1    1. Ustawa określa ...
art. 2    1. Minister właści...
art. 3    Do roszczeń o odsz...
art. 4    1. Dyrektor Rządow...
art. 5    1. Zarząd spółki, ...
art. 6    1. Zarząd spółki z...
art. 7    W przypadku połącz...
art. 8    W stosunku do spół...
art. 9    Traci moc ustawa z...
art. 10    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl