Art. 1    W ustawie z dnia 2...
Art. 2    W sprawach dotyczą...
Art. 3    1. Beneficjenci, o...
Art. 4    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl