Art. 1    W ustawie z dnia 6...
Art. 2    W ustawie z dnia 6...
Art. 3    W ustawie z dnia ...
Art. 4    W sprawach, w któr...
Art. 5    Instytucje, stowar...
Art. 6    1. Minister Sprawi...
Art. 7    (uchylony).
Art. 8    Z dniem wejścia w ...
Art. 9    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl