Art. 1    W ustawie z dnia 8...
Art. 2    W ustawie z dnia 5...
Art. 3    W ustawie z dnia 5...
Art. 4    1. W jednostce sam...
Art. 5    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl