art. 1    1. Ustala się, z...
art. 2    1. Ustala się, z...
art. 3    1. Ustala się łą...
art. 4    Źródłem pokrycia p...
art. 5    1. Przyrost zadł...
art. 6    Poręczenia i gwara...
art. 7    Ustala się limit ł...
art. 8    Upoważnia się Mini...
art. 9    Przychody, wydatki...
art. 10    Ustala się, odrębn...
art. 11    Wykaz inwestycji w...
art. 12    Zestawienie zadań ...
art. 13    Wykaz jednostek, d...
art. 14    Zakres i kwoty dot...
art. 15    1. Zgodnie z art...
art. 16    1. Zgodnie z art...
art. 17    Ustala się etaty P...
art. 18    Tworzy się ogólną ...
art. 19    Ustala się dla słu...
art. 20    Prognozowany średn...
art. 21    Prognozowany średn...
art. 22    Wysokość odpisu, o...
art. 23    Kwota wydatków na ...
art. 24    Wysokość odpisu, o...
art. 25    Należności, o któr...
art. 26    Odpis od funduszu ...
art. 27    Kwota wydatków na ...
art. 28    Kwota zwrotu, o kt...
art. 29    Prognozowane przec...
art. 30    Kwoty wpłat jednos...
art. 31    Zgodnie z art. 104...
art. 32    Zgodnie z art. 29 ...
art. 33    Ustala się kwotę ś...
art. 34    Upoważnia się Mini...
art. 35    1. Upoważnia się...
art. 36    Zestawienie progra...
art. 37    Ustala się, odrębn...
art. 38    Ustala się łączną ...
art. 39    1. Planowane doc...
art. 40    Wykaz programów fi...
art. 41    Środki pochodzące ...
art. 42    1. Prefinansowan...
art. 43    Ilekroć w ustawie ...
art. 44    Ustawa wchodzi w ż...
Załączniki
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl